Adatkezelési tájékoztató

 

1.    Adatkezelő

 

Neve: DemRem Property Kft.

Cím: 2141 Csömör, Középhegy utca 20.

Adatkezelő képviselője: Mikulás Imre

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@demrem.hu

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2.    Adatkezelés célja

 

2.1    Kapcsolattartás belföldi és EGT tagállamok béli beszállítókkal, vevőkkel, partnerekkel

Belföldi beszállítókkal és vevőkkel való kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, szerződéskötés,  e-mail és telefonszámok kezelése, személyes kapcsolattartás, rendelések kezelése, új beszállítók felkutatása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Szerződés kötés előkészítése és teljesítése során kapcsolattartás az üzleti partnerrel.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett jogosnak ítélt tiltakozásáig

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

2.2    Kapcsolattartás EGT tagállamon kívüli beszállítókkal, partnerekkel

Külföldi beszállítókkal való kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, szerződéskötés,  e-mail és telefonszámok kezelése, személyes kapcsolattartás, rendelések kezelése, új beszállítók felkutatása.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a))

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: A munkaszerződés megszüntetését követő 2. év március utolsó munkanapja vagy a hozzájárulás visszavonásáig

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

2.3    Informatikai üzletmenetfolytonosság biztosítása  és adatmentés

IT rendszerek és infrastruktúra üzemeltetése, beleértve a munkaállomások szerverek és hálózati elemek üzemeltetését, az adatok archiválását és mentését és ezek visszaállítását havária esetén.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az Adatkezelő jogos érdeke az üzletmenet fenntartása érdekében az informatikai rendszerek felügylete, karbartartása, montírozása, hibaelhárítása, rendszeres mentése és archiválása.

A kezelt adatok köre: A Szervezet által gyűjtött vagy kezelt valamennyi digitális adatkategória

Adatkezelés tervezett határideje: A szervezet az informatika rendszer adatmentését 30 napig, az adatarchiválást a mentést követő 2. év március utolsó munkanapjáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

2.4    Szállás foglalás weboldalon keresztül

A szálláshely weboldalán keresztül a szállás időpontjának, az együtt érkezők számának és korának kezelése. Információ nyilvántartása a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételérő valamint a tervezett távozás időpontjáról.

 

A személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, cím, -email cím, telefon, adószám

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff


Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése, (6. cikk (1) b)).  

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, adószám

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

2.5    Bejelentkezés - kijelentkezés és vendégnyilvántartás

Egyéni és csoportos bejelentőlap kezelése, kijelentkezési dokumentumok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

A kezelt adatok köre: Név, cím, születési dátum, személyazonosságot igazoló okmány száma, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

2.6    Szülői hozzájárulás nyilvántartása

A szállásszolgáltatást igénybe vevővel együtt érkező 16 évet be nem töltött személyek gondviselői nyilatkozatának kezelése az személyes adatok kezeléséről.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

A kezelt adatok köre: Név, cím, anyja neve, születési ideje, születési hely, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

 

2.7    Kapcsolattartás ügyfelekkel, vendégekkel, partnerekkel, vevőkkel, szállítókkal

Vendégek - weboldalfelhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése. Árajánlat kiadás, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos foglalás.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az Adatkezelő jogos érdeke szerződések teljesítéséhez a kapcsolattartói adatokat nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.8    Vendégkönyv - webes vendégkönyv

A szálláshelyen kihelyezett fizikai vendégkönyvbe a vendégeknek lehetőségük van véleményt írni. A száláshely a weboldalán elhelyezett vendégkönyvben megjeleníti a kijelentkezéskor az elégedettségi kérdőíven megadott adatokat.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a))

A kezelt adatok köre: Név, szobaszám, lakhely, vendég által megadott további adatok, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.9    Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

Az adatkezelőnél történő bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az Adatkezelő jogos érdeke a  bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás

A kezelt adatok köre: Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: 1 év

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.10  Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása, valamint a számviteli törvényi megfelelés biztosítása.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím, Kapcsolattartó neve, beosztás

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

 

 

 

2.11  Ajánlatkérés kezelése

A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére  érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 1. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.12  Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.13  Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára, hirlevél küldés

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása (6. cikk, (1) a))

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.14  Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára, hírlevél küldés

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése, meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával. 
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

2.15  Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.16  Ügyfél elégedettség mérés, szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása partnerek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, felmérések készítése meghívás marketing rendezvényre, eDM, telefonos megkeresése telemarketing szolgálató bevonásával.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: Név, cégnév, e-mail cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.17  Panaszkönyv kezelés

Panaszkönyv kezelés, Az adatkezelő telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyvben megadott adatok kezelése
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)).

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím,  aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

2.18  Elektronikus video megfigyelő rendszer üzemeltetése

Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása, az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása, az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (6.cikk, (1) f)). - Az adatkezelső jogos érdeke a vagyontárgyainak védelme

A kezelt adatok köre: A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

Adatkezelés tervezett határideje: 10 nap

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

 

2.19  GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (6. cikk, (1), c)). - xxx

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

Adatgyűjtés forrása: Érintettől származó adat

Új adatkezelési cél: N/A

Új adatkezelési határidő: N/A

 

3.    Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

4.    Érintettek köre

Az adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek képviselői.

5.    Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

6.    Gyermekek

 

Az Adakezelő szolgáltatásai az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások így a szolgáltatásigénybevételével kapcsolatosan a felhasználók 16 életévük betöltést követőn jogosultak jognyilatkozat tételre, ennek megfelelően szülői hozzájárulás nélkül igénybe vehetik az Adatkezelő szolgáltatásait.

Mindezekkel együtt termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak. Kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

7.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, Magyar Posta, internetes fizetési szolgáltató Hatóság, Jogi tanácsadó, Alkalmazás fejlesztő, üzemeltető,

Adatfeldolgozók kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Vagyonvédelmi szolgáltató, GDPR tanácsadó, Információbiztonsági tanácsadó,

Közös adatkelő: Közösségi média oldalak

8.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) és címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át.

 

8.1    Hozzáférés informatikai mentési adatokhoz

 

Az Adatkezelő informatikai biztonsági mentéseket elkülönítetten hozzáférés kontroll mellett tárolja. A mentett adatokhoz kizárólag az informatika üzemeltetésben dolgozó kollégák férhetnek hozzá megfelelő dokumentáció eljárásrend mellett. Adatmentérből történő visszaálltás esetén dokumentált eljárásrenddel rendelkezik az adatmentesből visszaállított adatok éles használata előtti felülvizsgálat folyamatára.

 

 

8.2    Hozzáférés videomegfigyelő rendszer adataihoz

 

A felvételeket az adatkezelő a 7.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, ügyvezetőigazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

 

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol. 

 

8.3    Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

 

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  Az Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

 

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.

 

8.4    Adatok nyilvánosságra hozatala

 

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 

9.    Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

 

10.  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Az EGT országain kívüli országokba törendő adattovábbítás esetében az Adatkezelő az alábbi garanciák mentén a következő címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait.

 

Nem EGT tagállam címzettje

Az adattovábbítás garanciái

Google

SCC + DPA

 

11.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon hozzáférést az adatkezelő által kezelt személyes adatainak egy példányához.
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

11.1  A tájékoztatás költsége

 

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2  Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3  Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

 

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13.  Jogorvoslat

Bármely érintett, ha megítélése szerint

 1. az Adatkezelő a jogainak érvényesítését korlátozza vagy az erre irányuló kérelmét elutasítja, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából;
 2. személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokat,
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, illetve
  • az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, s a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36-1-3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

Budapest, 2022.11.15

 

Tudomásul veszem, hogy a(z) DemRem Property Kft. (2141 Csömör, Középhegy utca 20.) adatkezelő által a(z) https://szelrozsavendeghaz.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Hány személyre foglalja a felhasználó a szállást
 • Hány 18 év feletti személy van a vendégek között
 • Érkezés dátuma
 • Távozás dátuma
 • Megjegyzés

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

 


Vendégeink mondták
"A ház modern, a jakuzzival és szaunával kiegészítve már luxus kategóriába sorolható. Nagyon jól éreztük magunkat, a szállásadók kedvesek, rugalmasak."
(Szallas.hu)
"A ház teljesen felszerelt, minden új és minőségi."
(Szallas.hu)
Tökéletes hely a kikapcsolódásra, nagyon jól éreztük magunkat, biztosan visszatérünk még a Szélrózsa vendégházba.
(Booking.com)
Tiszta, kényelmes, otthonos, jól felszerelt. Mi nem használtuk ki, de biztosítanak kerékpárt. Gyermekes családoknak is ideális.
(Booking.com)
Melegséget árasztott a hely, nagyon otthonos volt.
(Booking.com)